меньше минуты

Офіційний трейлер Тіні незабутих предків

Unison Cinema & Suspense Films Фільм Любомира Левицького "Тіні незабутих предків" Хронометраж: 95 хв. Жанр: містика, трилер, комедія Автори сценарію: Андрекс Селіванов, Любомир Левицький Режисер: Любомир Левицький В ролях: Дмитро Ступка, Альона Мусієнко, Паша Лі, Ольга Сумська, Марина Шако, Ольга Фреймут, Владислав Никитюк, Богдан Юсипчук, Роксолана Кравчук, Софа Галабурад, Микола Боклан, Юрій Розстальний, Валерій Легін, Володимир Нечипоренко, Костянтин Лінартович, Олег Цьона та інші. У кіно з 19 вересня 2013 року ------------------------------------------------------------------ Unison Cinema & Suspense Films Фильм Любомира Левицкого "Тени незабытых предков" Хронометраж: 95 мин. Жанр: мистика, триллер, комедия Автор сценария: Андрекс Селиванов, Любомир Левицкий Режиссер: Любомир Левицкий В ролях: Дмитрий Ступка, Алена Мусиенко, Паша Ли, Ольга Сумская, Марина Шако, Ольга Фреймут, Николай Боклан, Юрий Росстальной, Валерий Легин, Владислав Никитюк, Богдан Юсипчук Роксолана Кравчук, Софа Галабурад, Владимир Нечипоренко, Константин Линартович, Олег Цёна и другие. В кино с 19 сентября 2013 года ------------------------------------------------------------------------------------------------- Unison Cinema & Suspense Films a Lyubomir Levitsky film UNFORGOTTEN SHADOWS 95 min. thriller, mystic, comedy Written by: Andrex Selivanov, Lyubomir Levitsky Director: Lyubomir Levitsky Casting: Dmitri Stupka, Alyona Musienko, Pasha Lee, Olga Sumska, Marina Shako, Olga Freimuth, Nicholay Boklan, Yuri Rosstalnyy, Vladislav Nikityuk, Bogdan Yusipchuk, Roksolana Kravchuk, Sofa Galaburad, Valery Leguin, Vladimir Nechiporenko, Constantin Linartovich, Oleg Tsyona and others. September 2013 http://tinimovie.com.ua/ http://suspense-films.com/ http://vk.com/tini_nezabutyh https://www.facebook.com/tinimovie

Нет комментариев
Чтобы написать комментарий, нужно зарегистрироваться!
Конец содержания
Нет больше страниц для загрузки